Home
Stránky
Analýza modelu spolupráce univerzit s veřejnou správou a územní samosprávou v ČR a SR

Analýza modelu spolupráce univerzit s veřejnou správou a územní samosprávou v ČR a SR

Knowledge Base > Výzkum a vývoj > Analýza modelu spolupráce univerzit s veřejnou správou a územní samosprávou v ČR a SR

Výzkum a vývoj Značky:  analýzahrušovanskomikroregionnový dvůrRozvoj

Rozvoj regionů prostřednictvím inovací

Záměr mikroprojektu se zrodil z potřeby prohloubit spolupráci mezi univerzitní a veřejnou sférou v oblasti hledání řešení na aktuální problémy. Aby mohl projekt účinně splnit svůj cíl, bylo nutné se zaměřit na konkrétní dílčí sféru územní samosprávy. Jednou z těchto oblastí, na které se klade čím dál větší důraz, je meziobecní spolupráce a její dílčí aspekty. Současný trend ukazuje na stále větší podporu tohoto modelu spolupráce obcí. Jaké ale existují její konkrétní typy, jaké možnosti a přínosy vůbec nabízí tyto modely, jaké problémy lze prostřednictvím tohoto typu spolupráce řešit? Na tyto a mnoho dalších otázek jsme se v rámci tohoto mikroprojektu chtěli zaměřit a osvětlit více tuto specifickou sféru územní samosprávy. V rámci řešení jsme se rozhodli rozvinout model spolupráce mezi univerzitami jako možnými nosiči inovačního potenciálu pro veřejnou sféru obecně a mikroregiony jako příjemci a realizátory konkrétních řešení vyplývajících z vytvořených inovací. Aby byl projekt realizovatelný, bylo nutné zapojit i konkrétní mikroregiony – Hrušovansko a Nový Dvůr – a navrhnout plán mikroprojektu, který umožní větší a hlubší rozvoj modelu spolupráce univerzit se subjekty územní samosprávy. Na konci realizace mikroprojektu bychom měli být schopni spolu se zástupci mikroregionů identifikovat v čem a jak konkrétně tento model spolupráce přispěl k jejich rozvoji a ukázat jasný přínos a potřebu dalšího pokračování takové spolupráce i do budoucna.

Filip Hrůza

Hlavní řešitel projektu

Více v PDF.