Home
Stránky
Komparace systému třídění komunálního odpadu

Komparace systému třídění komunálního odpadu

Knowledge Base > Odpadové hospodářství > Komparace systému třídění komunálního odpadu

Odpadové hospodářství Značky:  analýzaISNOkomparacemikroregionobecodpady

Odpadové hospodářství je odvětví, které se stále vyvíjí a to nejen z důvodu požadavků evropské a národní legislativy, ale také v důsledku technologických a organizačních změn a inovací. V současnosti se obce snaží hledat nejefektivnější způsoby řešení v oblasti nakládání s odpady a financování odpadového hospodářství. Jedná se o komplexní záležitost, která musí počítat s různými faktory a problémy. Mezi nejdiskutovanější témata v České republice patří vysoká měrná produkce odpadů, velký podíl skládkovaného odpadu a neefektivní využití druhotných surovin a s tím související nízká úroveň recyklace. Všechny tyto faktory přímo ovlivňují úroveň znečištění životního prostředí, proto je důležité zvážit, který systém odpadového hospodářství nabízí efektivní řešení této problematiky. Z komparativní analýzy systémů odpadového hospodářství (tj. paušální, známkový a systém ISNO) vyplynulo, že nový systém ISNO nabízí efektivní řešení a zároveň je výhodný i pro občany.

Autor: David Habán

Více najdete ZDE.