Home
Stránky
Medziobecná spolupráca (SR)

Medziobecná spolupráca (SR)

Knowledge Base > Meziobecní spolupráce obecně > Výzkum a vývoj > Medziobecná spolupráca (SR)

Predmetom projektu „Medziobecná spolupráca“ je charakteristika obcí a spôsoby ich spolupráce na území Slovenska. Prvá časť je zameraná na opis obce a jej fungovanie. Druhá kapitola sa venuje vymedzeniu pojmu medziobecnej spolupráce a formám medziobecnej spolupráce na území Slovenskej republiky. V tretej časti je bližšie špecifikovaná miestna akčná skupina, jej kompetencie, ciele a zameranie. Práca má teoretický charakter, charakterizuje formy medziobecnej spolupráce na Slovensku.

Autor: Peter Babinský

Více najdete ZDE.