Home
Stránky
Mikroregion Nový Dvůr jako turistická destinace

Mikroregion Nový Dvůr jako turistická destinace

Knowledge Base > Cestovní ruch > Mikroregion Nový Dvůr jako turistická destinace

Cestovní ruch Značky:  cestovní ruchmikroregionnový dvůrturizmus

Cílem této práce je navrhnout konkrétní opatření, které by prostřednictvím inovací pomohly ke zkvalitnění služeb a všeobecnému rozvoji cestovního ruchu v mikroregionu Nový Dvůr. V úvodu práce bude vypracována analýza aktuálního stavu přírodních a socioekonomických podmínek. Následně budou zhodnoceny veškeré turistické atraktory, které mohou přilákat návštěvníky do obcí mikroregionu Nový Dvůr. V závěru práce se zaměříme na návrhy možného zlepšení a celkové hodnocení výstupů naší práce.

Autoři: Martin Dvořák, Václav Dokoupil

Více v PDF.