Home
Stránky
Mikroregiony x MAS: přínosy a nevýhody pro obce

Mikroregiony x MAS: přínosy a nevýhody pro obce

Knowledge Base > Meziobecní spolupráce obecně > Výzkum a vývoj > Mikroregiony x MAS: přínosy a nevýhody pro obce

Meziobecní spolupráce obecněVýzkum a vývoj Značky:  analýzafinancováníkomparaceMASmikroregionřízení

Tato práce je zaměřena na problematiku meziobecní spolupráce v České republice. Především se jedná o mikroregiony (dále bude zaměňováno s DSO) a místní akční skupiny (dále pouze
MAS). Na počátku je vymezeno chápání jednotlivých pojmů, čímž je myšleno, co jsou mikroregiony a MAS, jakým způsobem fungují, kdo může být členem, k jakému účelu jsou zřízeny apod. Na teoretický úvod se v práci navazuje obecně vytyčením výhod a nevýhod členství obcí jak v mikroregionech, tak v místních akčních skupinách. Následně je ve zkratce představen mikroregion Hrušovansko a MAS Hrušovansko, což plynule přejde k problematice výhod a nevýhod tohoto členství, zkoumaného na území regionu Hrušovansko.

Hlavním cílem této práce je identifikace jednotlivých přínosů a nevýhod, které plynou členským obcím ze spolupráce v mikroregionu Hrušovansko a MAS Hrušovansko. V práci jsou využity následující metody – dotazníkové šetření zasílané elektronickou poštou zastupitelům obcí a telefonické rozhovory se zastupiteli členských obcí mikroregionu Hrušovansko.

Autor: Irena Pončíková

Více najdete ZDE.