Home
Stránky
Nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom – mikroregion Nový Dvůr

Nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom – mikroregion Nový Dvůr

Knowledge Base > Odpadové hospodářství > Nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom – mikroregion Nový Dvůr

Odpadové hospodářství Značky:  analýzafinancovaniekompostovánímikroregionnový dvůrobecodpady

Témou prezentovanej práce je nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom v mikroregióne Nový Dvůr. Konkrétne sa zameria na obecné právne náležitosti, poskytne prehľad základnej právnej úrpavy, ktorá je s problematikou spojená, a vyvodí z nich niektoré implikácie pre nakladanie s komunálnym odpadom a BRKO. Taktiež popíše technológie nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom, pričom pre jej potreby je najrelevantnejšia technológia kompostovania. Modelov – ako technologických, tak konkrétneho prístupu jednotlivých obcí – je viacero, a z toho dôvodu vyberie tri hlavné, ktoré obce mikroregiónu používajú. Konkrétne pôjde o model používania externých firiem (v mikroregióne boli identifikované dva) a model využívania vlastnej kompostárne. Dalej popíše finančnú stránku všetkých troch modelov a vytvorí ich porovnanie. Konkrétnym cieľom je zistiť úsporu v produkcii zmesového komunálneho odpadu, ktorá nastala po zavedení spracovania biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu metódou kompostovania. Rovnako je cieľom popísať finančnú stránku a zistiť efektivitu. Zhromaždené dáta vychádzajú z rokov 2012-2014 z oficiálnych správ obcí pre Ministerstvo životného prostredia ČR.

Autor: Filip Gábor

Více najdete ZDE.