Home
Stránky
Návrhy využití budovy Obchodní akademie v Bučovicích

Návrhy využití budovy Obchodní akademie v Bučovicích

Knowledge Base > Brownfields a regenerace objektů > Case study (fungování konkrétního subjektu) > Návrhy využití budovy Obchodní akademie v Bučovicích

Tato práce je rozdělena do čtyř hlavních kapitol. V první se věnuji stručné historii budovy, snažím se naznačit jakou úlohu měla budova ve veřejném životě města. Tomuto odstavci přikládám
důraz jen v případě, že by se, nyní kraj, později město, rozhodli budovu zbourat. Dále v úvodní kapitole popisuji současný stav budovy, vlastníka a jeho záměry. Jelikož vlastnictví je prozatím
prvotní problém a bez vyřešení této věci postrádá práce význam. Snažím se v okolních obcích nalézt případy korespondující s situací budovy Obchodní akademie (dále jen OA) v Bučovicích a z
těchto premis vycházet. Ve druhé, stěžejní kapitole předkládám konkretní návrhy využití budovy OA. U každého řešení uvádím klady a zápory, které jsou seřazeny podle priority. Třetí kapitola je
úzce spojena s druhou, jelikož se v ní řeší financovaní variant řešení. V poslední kapitole shrnuji své postřehy a závěry a snažím vybrat ten nejvhodnější návrh. Na závěr přikládám několik současných i historických fotek.

Autor: Bc. Roman Stix

Více najdete ZDE.