Home
Stránky
Participativní rozpočet jako příležitost zapojit občany či získat důvěru

Participativní rozpočet jako příležitost zapojit občany či získat důvěru

Knowledge Base > Komunitní plánování a rozvoj regionu > Hospodaření obcí > Participativní rozpočet jako příležitost zapojit občany či získat důvěru

V posledních dekádách se rozmáhá čím dál více snaha zapojovat občany do fungování veřejných institucí obecně. Možností a konkrétních nástrojů za tu dobu vzniklo mnoho s větším či menším úspěchem při následné realizaci. Počínaje různými anketami, pokračuje průzkumy či debatami, kulatými stoly, větším využíváním sociálních sítí a internetu obecně, referend, spolurozhodováním o realizaci konkrétních veřejných projektů v dané lokalitě či části veřejného rozpočtu konče. Vlastně nekonče, protože tato oblast participace občanů do veřejné správy a samosprávy je velmi různorodá, dynamické a neustále se dále rozvíjí.

Autoři: Eduard Bakoš, Jan Šelešovský a Filip Hrůza

Více informací naleznete ZDE