Home
Stránky
Rozvoj cestovního ruchu v mikroregionu: přínosy a nevýhody pro občany a podnikatele obcí mikroregionu

Rozvoj cestovního ruchu v mikroregionu: přínosy a nevýhody pro občany a podnikatele obcí mikroregionu

Knowledge Base > Cestovní ruch > Rozvoj cestovního ruchu v mikroregionu: přínosy a nevýhody pro občany a podnikatele obcí mikroregionu

Cestovní ruch Značky:  analýzacestovní ruchcestovný ruchhrušovanskomikroregionRozvojturismus

Předmětem mikroprojektu je zkoumání dopadů rozvoje cestovního ruchu na mikroregion s přihlédnutím k přínosům a nevýhodám pro občany a podnikatele mikroregionu. Cílem bylo zjistit, zda převažují pozitiva nad negativy a jak se občané mikroregionu Hrušovanska staví k dalšímu rozvoji turismu. V souvislosti s tím bylo provedeno dotazníkové šetření s cílem odhalit postoj občanů i podnikatelů k rozvoji cestovního ruchu a zjistit, jaká v něm vidí pozitiva či negativa.

Autorka: Bc. Anna Divišová

Více najdete ZDE.