Home
Stránky
Rozvoj regiónu spod Vršatca

Rozvoj regiónu spod Vršatca

Knowledge Base > Case study (fungování konkrétního subjektu) > Komunitní plánování a rozvoj regionu > Rozvoj regiónu spod Vršatca

Predmetom predloženej práce je analýza mikroregiónu Vršatec a vytvorenie odporúčania pre ďalší rozvoj jeho územia. Pre lepšie spoznanie problematiky v prvej kapitole sú definované náležité pojmy. Vznik a partnerstvo MAS Vršatec je rozpracované v druhej kapitole. V tejto kapitole sa nachádza aj charakteristika územia. Tretia kapitola opisuje program Leader a jeho prínos pre združenie. O úspešných projektoch tohto združenia sa čitateľ dočíta v štvrtej kapitole. Posledná kapitola obsahuje nami navrhované projekty pre rozvoj tohto územia.

Autorka: Veronika Horná

Více najdete ZDE.