Home
Stránky
Voda v mikroregióne Prameň Hornádu a Čierneho Váhu

Voda v mikroregióne Prameň Hornádu a Čierneho Váhu

Knowledge Base > Vodohospodářství, územní rozvoj a geografie > Voda v mikroregióne Prameň Hornádu a Čierneho Váhu

Predmetom práce „Voda v mikroregióne Prameň Hornádu a Čierneho Váhu“ je charakteristika vodných zdrojov v tejto oblasti a vysoký výskyt povodní. Cieľom je navrhnúť určité opatrenia, ktoré by mohli pomôcť pri ochrane obcí pred povodňami. Prvá časť je venovaná charakteristike mikroregiónu „Prameň Hornádu a Čierneho Váhu“. V druhej časti som sa zamerala na popis vodných tokov, ktoré sa nachádzajú v tejto oblasti, a sú príčinou povodní. V poslednej časti som vypracovala projekt protipovodňovej aktivity, kde som jednotlivým obciam odporučila sa skôr zamerať na lepšie využívanie dažďovej vody, výstavbu protipovodňových hrádzok a zákopových košov. Výsledkom mojej práce je dotazník, ktorý som predložila 50 obyvateľom Mikroregiónu Prameň Hornádu a Čierneho Váhu. Zistila som tak, či môj projekt by sa dal skutočne aj realizovať.

Autor: Daniela Benková

Viac v PDF.