Home
Stránky
Zvýšenie turistickej atraktivity mikroregiónu Bošácka

Zvýšenie turistickej atraktivity mikroregiónu Bošácka

Knowledge Base > Cestovní ruch > Zvýšenie turistickej atraktivity mikroregiónu Bošácka

Predkladaný projekt sa zameriava na zvýšenie turistickej atraktivity v mikroregióne Bošáčka. Prvá kapitola je zameraná na charakteristiku a vymedzenie mikroregiónu a jeho jednotlivých obcí. V druhej kapitole som popísala jednotlivé projekty, ktoré v mikroregióne už boli zrealizované. V tretej kapitole som sa snažila vyriešiť problematiku turistických trás v Bošáckej doline tak, aby sa podarilo zvýšiť turistickú atraktivitu mikroregiónu Bošáčka a tým prispieť aj k zvýšeniu ekonomickej úrovne mikroregiónu.

Autor: Eva Búbelová

Viac v PDF.